Řešené příklady z deskriptivní geometrie. Velmi hrubá pracovní verze sbírky příkladů, kde většina je zatím pouze zadána a řešení ještě není zpracováno, takže zatím může sloužit spíše jako sbírka příkladů:   Řešené příklady z deskriptivní geometrie.pdf


Osvětlení proužku tvořeného pásem mezi dvěma šroubovicemi navinutého na rotační válec:   osvětlení proužku.pdf
Příklad narýsován v programu DesignCAD:  osvětlení proužku.dcd


Určení skutečné velikosti úsečky zadané dvěma body v kolmé axonometrii:   Skutečná velikost úsečky v axonometrii.pdf
Příklad narýsován v programu DesignCAD:  Skutečná velikost úsečky v axonometrii.dcd


 zpět na: hlavní strana