Tyto materiály byly převzaty a zpracovány z přednášek paní   RNDr.Lenky Juklové Ph.D.  , působící na Katedře algebry a geometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Obsah přednášek je převzat téměř doslova.

Pracuje se na jejich konečné úpravě co do typografie, tak i jejich odborné správnosti. Tam kde je odhalena zatím neopravená chyba je to uvedeno červenou poznámkou. Pokud objevíte nějakou nesrovnalost nebo budete mít třeba připomínku, napište mi prosím na můj email ondrej.machu@email.cz.


Materiály z Obrazové podpory skript: Černý, Kočandrlová - Konstruktivní geometrie na FSv ČVUT


autoři: RNDr. Jana Slaběňáková, Mgr. Veronika Roušarová, Mgr. Josef Roušar. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta VUT v Brně.


Něco málo o středovém promítání a přehled šroubových a cyklických ploch. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta VUT v Brně.


 zpět na: hlavní strana